Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan donatur pada lembaga kami. Berikut kami sertakan laporan donasi yang dihimpun oleh STF UIN Jakarta pada periode bulan Mei-Agustus 2017.

Transaksi Dana Masuk Periode Mei 2017

N0. TGL. KET JUMLAH Via
1 01-Mei-17 Nanang Syaikhu, Drs.  Rp               50.000 Via BNI/AD
2 02-Mei-17 Lily Surayya Eka Putri  Rp             200.000 Via BNI/AD
3 02-Mei-17 Elvi Fetrina, MIT  Rp             200.000 Via BNI/AD
4 02-Mei-17 Hama Allah  Rp             500.000 Via BNI/T
5 03-Mei-17 Sri Hidayati, M.Ed  Rp             100.000 Via BNI/AD
6 05-Mei-17 Nurlena, MA  Rp             200.000 Via BNI/AD
7 05-Mei-17 Rini, SE,Ak,M.Si  Rp               20.000 Via BNI/AD
8 05-Mei-17 Fadhilah Mathar  Rp             300.000 Via BNI/AD
9 05-Mei-17 Siti Napsiyah  Rp               50.000 Via BNI/AD
10 05-Mei-17  Amelia Fauzia, Ph.D  Rp             200.000 Via BNI/AD
11 05-Mei-17 Prof. Dr. Hj. Zaitunah  Rp             500.000 Via BNI/AD
12 06-Mei-17 Husni Teja Sukmana  Rp             420.000 Via BNI/AD
13 07-Mei-17 Ade Abdul Hak,S.Ag  Rp               10.000 Via BNI/AD
14 07-Mei-17 Agus Salim, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
15 09-Mei-17 Hena Rustiana  Rp             200.000 Via MDR/T
16 09-Mei-17 Rusmaeni  Rp             500.000 Via BNI/T
17 10-Mei-17 Dr. Arief Subhan, MA  Rp             100.000 Via BNI/AD
18 11-Mei-17 Prof. Dr. H. Artani Hasbi  Rp             500.000 Via BNI/AD
19 13-Mei-17 Lily Fakhriyah  Rp             100.000 Via BNI/AD
20 15-Mei-17 Prof. Jamhari  Rp             100.000 Via BNI/AD
21 15-Mei-17 Drs. Subarja, M.Pd  Rp             175.000 Via BNI/AD
22 15-Mei-17 Wilda Farah,SE,Ak,M.Si  Rp             150.000 Via BNI/AD
23 15-Mei-17 Hamba Allah  Rp               50.000 Via BNI/AD
24 15-Mei-17 Penj. Buku Filantropy Islam (1)  Rp             115.000 Cash
25 20-Mei-17 Husnul Khitam, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
26 22-Mei-17 Sharing Fee Affinity  Rp             650.777 Via BNI/T
27 22-Mei-17 Kotak Donasi RS UIN  Rp             177.500 Cash
28 22-Mei-17 Penj. Buku Filantropy Islam (3)  Rp             345.000 Cash
29 25-Mei-17 Roosita Meilani  Rp             100.000 Via BNI/AD
30 31-Mei-17 Penj. Buku Filantropy Islam (1)  Rp             115.000 Cash
31 01-31 Mei 2017 Penjualan Charity Store  Rp         1.835.000 Cash/On Line
Total  Rp         8.163.277

Transaksi Dana Masuk Periode Juni 2017

N0. TGL. KET JUMLAH Via
1 01-Jun-17 Nanang Syaikhu, Drs.  Rp               50.000 Via BNI/AD
2 02-Jun-17 Emi Ilmiah  Rp             100.000 Via BNI/AD
3 02-Jun-17 Lily Surayya Eka Putri  Rp             200.000 Via BNI/AD
4 02-Jun-17 Elvi Fetrina, MIT  Rp             200.000 Via BNI/AD
5 02-Jun-17 Saving Projek Bungkesmas  Rp         6.925.000 Cash
6 03-Jun-17 Sri Hidayati, M.Ed  Rp             100.000 Via BNI/AD
7 05-Jun-17 Nurlena, MA  Rp             200.000 Via BNI/AD
8 05-Jun-17 Rini, SE,Ak,M.Si  Rp               20.000 Via BNI/AD
9 05-Jun-17 Fadhilah Mathar  Rp             300.000 Via BNI/AD
10 05-Jun-17 Siti Napsiyah  Rp               50.000 Via BNI/AD
11 05-Jun-17  Amelia Fauzia, Ph.D  Rp             200.000 Via BNI/AD
12 05-Jun-17 Prof. Dr. Hj. Zaitunah  Rp             500.000 Via BNI/AD
13 05-Jun-17 Rusmaeni  Rp             500.000 Via BNI/T
14 06-Jun-17 Husni Teja Sukmana  Rp             420.000 Via BNI/AD
15 07-Jun-17 Ade Abdul Hak,S.Ag  Rp               10.000 Via BNI/AD
16 07-Jun-17 Agus Salim, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
17 09-Jun-17 Hena Rustiana  Rp             200.000 Via MDR/T
18 10-Jun-17 Dr. Arief Subhan, MA  Rp             100.000 Via BNI/AD
19 12-Jun-17 Nurlena, MA  Rp             500.000 Via BNI/T
20 13-Jun-17 Lily Fakhriyah  Rp             100.000 Via BNI/AD
21 15-Jun-17 Prof. Jamhari  Rp             100.000 Via BNI/AD
22 15-Jun-17 Drs. Subarja, M.Pd  Rp             175.000 Via BNI/AD
23 15-Jun-17 Wilda Farah,SE,Ak,M.Si  Rp             150.000 Via BNI/AD
24 15-Jun-17 Hamba Allah  Rp               50.000 Via BNI/AD
25 16-Jun-17  Amelia Fauzia, Ph.D  Rp       12.000.000 Via MDR/T
26 19-Jun-17 Prof. Ridlo Masduki  Rp         5.000.000 Cash
27 19-Jun-17 Sharing Fee Affinity  Rp             616.670 Via BNI/T
28 19-Jun-17 Kotak Donasi RS UIN  Rp             156.200 Cash
29 19-Jun-17 Sri Hidayati, M.Ed  Rp             300.000 Cash
30 20-Jun-17 Husnul Khitam, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
31 20-Jun-17 Kotak Donasi Gerai  Rp             263.500 Cash
32 25-Jun-17 Roosita Meilani  Rp             100.000 Via BNI/AD
33 01-30 Jun 2017 Penjualan Charity Store  Rp             965.000 Cash/On Line
Total  Rp       30.751.370

Laporan Dana Masuk Periode Juli 2017

N0. TGL. KET JUMLAH Via
1 01-Jul-17 Nanang Syaikhu, Drs.  Rp               50.000 Via BNI/AD
2 02-Jul-17 Lily Surayya Eka Putri  Rp             200.000 Via BNI/AD
3 02-Jul-17 Elvi Fetrina, MIT  Rp             200.000 Via BNI/AD
4 03-Jul-17 Sri Hidayati, M.Ed  Rp             100.000 Via BNI/AD
5 05-Jul-17 Nurlena, MA  Rp             200.000 Via BNI/AD
6 05-Jul-17 Rini, SE,Ak,M.Si  Rp               20.000 Via BNI/AD
7 05-Jul-17 Fadhilah Mathar  Rp             300.000 Via BNI/AD
8 05-Jul-17 Siti Napsiyah  Rp               50.000 Via BNI/AD
9 05-Jul-17  Amelia Fauzia, Ph.D  Rp             200.000 Via BNI/AD
10 05-Jul-17 Prof. Dr. Hj. Zaitunah  Rp             500.000 Via BNI/AD
11 06-Jul-17 Husni Teja Sukmana  Rp             420.000 Via BNI/AD
12 06-Jul-17 Prof. Dr. H. Artani Hasbi  Rp             500.000 Via BNI/AD
13 06-Jul-17 Saving Projek Bungkesmas  Rp         6.925.000 Cash
14 07-Jul-17 Ade Abdul Hak,S.Ag  Rp               10.000 Via BNI/AD
15 07-Jul-17 Agus Salim, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
16 10-Jul-17 Dr. Arief Subhan, MA  Rp             100.000 Via BNI/AD
17 11-Jul-17 Rusmaeni  Rp             500.000 Via BNI/T
18 13-Jul-17 Lily Fakhriyah  Rp             100.000 Via BNI/AD
19 14-Jul-17 Fitri Hidayati  Rp             300.000 Via MDR/T
20 15-Jul-17 Prof. Jamhari  Rp             100.000 Via BNI/AD
21 15-Jul-17 Drs. Subarja, M.Pd  Rp             175.000 Via BNI/AD
22 15-Jul-17 Wilda Farah,SE,Ak,M.Si  Rp             150.000 Via BNI/AD
23 15-Jul-17 Hamba Allah  Rp               50.000 Via BNI/AD
24 19-Jul-17 Fitri Hidayati  Rp             200.000 Via MDR/T
25 20-Jul-17 Husnul Khitam, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
26 21-Jul-17 Sharing Fee Affinity  Rp             790.193 Via BNI/T
27 25-Jul-17 Roosita Meilani  Rp             100.000 Via BNI/AD
28 25-Jul-17 Penjualan Buku Filantropi  Rp             115.000 Cash
29 27-Jul-17 Penjualan Buku Filantropi  Rp             115.000 Cash
30 30-Jul-17 Penjualan Buku Filantropi  Rp             115.000 Cash
31 01-30 Jul 2017 Penjualan Charity Store  Rp         1.527.000 Cash/On Line
Total  Rp       14.312.193  

Laporan Dana Masuk Periode Agustus 2017

N0. TGL. KET JUMLAH Via
1 01-Agust-17 Nanang Syaikhu, Drs.  Rp               50.000 Via BNI/AD
2 01-Agust-17 Ahmad Abrori, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
3 01-Agust-17 Kotak Donasi RS UIN  Rp             293.200 Via BNI/AD
4 01-Agust-17 Saving Projek Bungkesmas  Rp         6.925.000 Cash
5 02-Agust-17 Lily Surayya Eka Putri  Rp             200.000 Via BNI/AD
6 02-Agust-17 Elvi Fetrina, MIT  Rp             200.000 Via BNI/AD
7 03-Agust-17 Sri Hidayati, M.Ed  Rp             100.000 Via BNI/AD
8 03-Agust-17 Prof. Dr. H. Artani Hasbi  Rp             500.000 Via BNI/AD
9 05-Agust-17 Nurlena, MA  Rp             200.000 Via BNI/AD
10 05-Agust-17 Rini, SE,Ak,M.Si  Rp               20.000 Via BNI/AD
11 05-Agust-17 Fadhilah Mathar  Rp             300.000 Via BNI/AD
12 05-Agust-17 Siti Napsiyah  Rp               50.000 Via BNI/AD
13 05-Agust-17  Amelia Fauzia, Ph.D  Rp             200.000 Via BNI/AD
14 05-Agust-17 Prof. Dr. Hj. Zaitunah  Rp             500.000 Via BNI/AD
15 06-Agust-17 Husni Teja Sukmana  Rp             420.000 Via BNI/AD
16 07-Agust-17 Ade Abdul Hak,S.Ag  Rp               10.000 Via BNI/AD
17 07-Agust-17 Agus Salim, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
18 07-Agust-17 Rusmaeni  Rp             500.000 Via BNI/T
19 10-Agust-17 Dr. Arief Subhan, MA  Rp             100.000 Via BNI/AD
20 13-Agust-17 Lily Fakhriyah  Rp             100.000 Via BNI/AD
21 15-Agust-17 Prof. Jamhari  Rp             100.000 Via BNI/AD
22 15-Agust-17 Drs. Subarja, M.Pd  Rp             175.000 Via BNI/AD
23 15-Agust-17 Wilda Farah,SE,Ak,M.Si  Rp             150.000 Via BNI/AD
24 15-Agust-17 Hamba Allah  Rp               50.000 Via BNI/AD
25 15-Agust-17 Hena Rustiana  Rp             200.000 Via MDR/T
26 20-Agust-17 Husnul Khitam, M.Si  Rp             100.000 Via BNI/AD
27 23-Agust-17 Sharing Fee Affinity  Rp             583.052 Via BNI/T
28 25-Agust-17 Roosita Meilani  Rp             100.000 Via BNI/AD
29 28-Agust-17 Kotak Donasi RS UIN  Rp             199.700 Cash
30 02-30 Ags 17 Penjualan Buku Filantropi  Rp             690.000 Cash
31 31-Agust-17 Saving Projek Bungkesmas  Rp         6.925.000 Cash
32 01-31 Ags 2017 Penjualan Charity Store  Rp         1.742.000 Cash/On Line
Total  Rp       21.882.952

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here